Ventriküler Destek Cihazı (VAD)

Ventriküler Destek Cihazı (Ventricular Assist Device (VAD)), yeterli olmayan kalbin görevini kısmen veya tümüyle üstlenerek, kardiyovasküler sisteme yardımcı olmak amacıyla kullanılan ve kişinin vücuduna implante edilen elektromanyetik bir cihazdır. Fakat bu cihaz kalp pili ile karıştırılmamalıdır. Bir VAD’ın işlevi ile bir kalp pilinin işlevi birbirinden farklıdır. Kalp Pili kalp kasına elektriksel uyarılar verirken, VAD ise kanı vücuda pompalar. Bu cihaz, kısa ve uzun süreli olarak iki farklı amaç için kullanılır. Kısa kullanım amacı olanlar, kalp krizi ve kalp operasyonu geçiren hastalar, uzun kullanım amacı olanlar ise ileri kalp yetmezliği olan hastalar içindir.

VAD’lar ventrikül(ler)e destek olmak maksadıyla oluşturulmuştur (Sağ ventrikül için RVAD, sol ventrikül için LVAD veya her iki ventrikül için BiVAD kullanılır.). LVAD, problemli bir kalp için kullanılan en yaygın cihazdır fakat pulmoner arter direnci yüksekse kardiyovasküler sistemin sorununu çözmek için RVAD’da gerekli olabilir. Ancak hem RVAD hem de LVAD gerekliyse ikisinin ayrı ayı kullanılması yerine BiVAD kullanılır.

VAD’ların çalışma mekanizmasını daha iyi anlamak açısından HeatMate Sol Ventrikül Destek cihazını inceleyelim. Cihaz hastanın vücuduna implante edilen bir pompadan, bu pompayı vücut dışındaki kontrol ünitesi ve güç kaynağına bağlayan bağlantı kablosu, bel veya koltuk altı kılıflarında bulunan(taşınan) iki adet küçük batarya ve bir adet kontrol ünitesinden oluşmaktadır.

Cihazın pompa kısmı göğse yerleştirilir gücü düşük torklu elektrik motorundan alan bir piston aracılığıyla kan ile dolan odacığı sıkıştıran itici bir plakadan oluşmaktadır. Bir tam dönüşü bir pompalama aralığına karşılık gelir. Giriş ve çıkış uçlarında birer domuz kalp kapakçığı tek yönlü akımı sağlar. Driveline hattı ciltten dışarıya uzanan bir koaksiyal elektrik hattı ile belde taşınan küçük bir kontrol ünitesine bağlanmıştır. Kablo, vücuttan dışarı çıkınca ikiye ayrılır; bir tanesi kabloları kontrol ünitesine taşır, diğeri ise dış ortamdan bir filtre ile korunan hava hattına gider. Hava hattı, pompada pistonun arkasında birikecek havayı dışarı atmak ve acil durumlarda bir el pompası takılabilmesini sağlar. Kontrol ünitesi sistemin kontrolünü sağlar.

Gerektiğinde yedek sistemin devreye girmesini ve pompanın çalışma modunun ayarlanmasını sağlar. Ve son olarak şarj edilebilir olan, 4-6 saat dayanan ve hastaya 8 adet verilen bu bataryaların ikisi belde taşınır. Geceleri hasta güç konsoluna bağlanır ve bataryalar şarj edilir.

Bir LVAD’ın yerleştirilmesi için cerrah, göğsün ortasından aşağıya doğru bir kesik atar. Daha sonra kalbi daha iyi görmek ve cihazı yerleştirmek için göğüs kemiğini (sternum) ayırır.

Bir LVAD’ın birkaç parçası vardır. Ana pompa kalbin ucuna yerleştirilir. Kan, esnek bir plastik tüp vasıtasıyla vücudun ana arterine (aort) pompalanır. Aort vücudun geri kalanına kan gönderir. Deriden geçirilen bir kablo, mekanik pompayı vücudun dışındaki bir kontrol ünitesine (kontrolör) ve pil takımına bağlar.

LVAD implantasyonu sonucu önemli problemlerden biri hastaların %20 sinde sağ ventrikül (RV) yetmezliği görülmesidir ve bu büyük ölçüde mortaliteyi arttırmaktadır. %10’luk dilimde RVAD gerekmektedir. RV yetmezliği LVAD’ın başarısını etkileyen önemli nedenlerden biridir.

Nedenlerinden birkaçını sıralayacak olursak:

  • LVAD implantasyonu öncesi mevcut olan kalp yetmezliği.
  • Hava embolisi. Sağ kalbin yeterince korunamaması ve distansiyon.
  • LVAD implantasyonu ardınca göğsün kapatılması. (Kritik hastalarda göğüs kapatılmaz, 1 gün açık kalır.)
  • Kanama; pulmoner direnci arttırarak RV’ü yükler ve yetmezliğini açığa çıkarır.

Serpil SEVİNÇ

 

KAYNAKÇA

 

AboutAuthor