Nükleer Tıp Görüntüleme Sistemleri

Nükleer tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir tıp dalıdır. Bu dal sayesinde onkoloji, kardiyoloji, nöroloji, enfeksiyöz ve inflamatuar bozuklukların tanısı için belirteçlere ulaşabiliriz. Tedaviyle birlikte değişen metabolik faaliyetler ile tedavi yanıtını tahmin etmek için de kullanılır.

Nükleer tıp görüntüleme sistemlerinde dokuya özgü bir radyofarmasötik vücuda uygulanır. Farmasötik maddenin vücutta hedef bölgeye ulaşmasından sonra çeşitli görüntüleme cihazları uygulanarak belirteçlere ulaşılır. Görüntüleme cihazları farmasötik maddenin çeşidine göre seçilir. Bu cihazlara Gama kameralar, SPECT, PET, SPECT/CT ve PET/CT hibrit sistemler örnek verilebilir.

GAMA KAMERALARI

Bu cihaz kolimatör, sintilasyon kristali, foton çoğaltıcı tüpler, dalga yükseklik analizcisi, katot ışın tüpü ve dedektörlerden meydana gelir.

Gama kamera uygulamalarında hastaya gama ışını yayan radyofarmasötik uygulanır. Kristal üzerine düşen gama ışınlarının sintilasyon ışınlarına dönüştürülerek bilgisayar ortamında görüntü oluşturulur.

POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET)

Bu teknikte vücutta biyolojik bir fonksiyonun moleküler görüntülemesi yapılır. Radyofarmasötiğin hedeflenen dokudan daha çok, diğer dokularda minimum düzeyde birikmesi beklenir ve hassasiyeti yüksek bir görüntüleme tekniğidir. PET görüntülerinin yorumlanmasında bilgisayarlı tomografiden de yararlanılır. İki sistemin birlikte kullanılması daha doğru bilgilere ulaşılmasını sağlar. Hastalıkların moleküler boyutta görüntülenmesine imkân vermesi sebebiyle erken tanı için oldukça önemli bir yöntemdir. İşlem öncesinde hastanın 4-6 saat boyunca bir şey yiyip içmemesi gerekir. Bazı PET/CT cihazlarında açlık şartı aranmamaktadır. Çekim sırasında hastanın hareket etmemesi istenir, böylece işlem tekrarlanmaz ve hasta daha az radyasyona maruz kalır. Vücutta birikime neden olmayan radyoaktif maddeler kendiliğinden atılır.

Janset SUNGUR

 

KAYNAKÇA

 

  • Mankoff D, Pryma DA. Nuclear Medicine Training: What Now? J Nucl Med. 2017 Oct;58(10):1536-1538. doi: 10.2967/jnumed.117.190132. Epub 2017 Aug 17. PMID: 28818993.
  • Gündoğdu, E., Özgenç, E., Ekinci, M., İlem Özdemir, D., & Aşıkoğlu, M. (2018). Radiopharmaceuticals Used in Imaging and Treatment in Nuclear Medicine. Journal of Literature Pharmacy Sciences, 7(1), 24-34.
  • Demir, M. (2015). POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ (PET) FİZİĞİ. Bulletin of Thoracic Surgery/Toraks Cerrahisi Bülteni6(2).
  • https://medipol.com.tr/tibbi-birimler/dahili-tip-birimleri/nukleer-tip
  • https://www.medicalpark.com.tr/nukleer-tip/b-6737
AboutAuthor