Hasta Kalplerin Asistanı: Ventricular Assist Device

Günümüzde gerek çevrenin etkisi ile gerekse genetik faktörlerin etkisi ile kalp rahatsızlıkların arttığı gözlemlenmiştir. Kalbin vücudun ihtiyacını karşılayamayacak kadar rahatsızlandığı durumlarda hastaların hayatlarına devam edebilmesi için donörler vasıtası ile kalp nakli gerçekleşir. Diğer durumlarda ise gelişen teknolojinin bize sunduğu imkânlar çerçevesinde geliştirilen cihazlar kalbe destek amaçlı hastaya implant edilebilir. Bu cihazlardan biri de Ventriküler Asist Cihazı (VAD)’dır.

Ventriküler Asist Cihazı Nedir?

 Kalbin kanı tüm vücuda pompalamakta zorluk çektiği ve zayıfladığı durumlarda, takıldığı ventriküle göre adlandırılan cihazdır. Genellikle sol karıncıkta kaynaklanan kalp rahatsızlığı için sol karıncığa takılabilmekte aynı zamanda sağ karıncığa ya da her iki karıncığa birden de takılabilmektedir. Bu cihaz hastanın kalbinin durumuna göre uzun süreli ve kısa süreli kullanılabilmektedir. Eğer hasta cardiogenic shock (kalbin beyin, karaciğer gibi hayati organlara yeterli miktarda kan pompalayamaması durumu) veya ventricular arrhythmia (düzensiz kalp ritmi) sahipse, ameliyat gerçekleşene kadar bu cihazı kısa süreliğine kullanabilmektedir. Diğer yandan hastanın kalbi nakil gerektirecek kadar kötü durumdaysa ve hasta nakil için uygun değilse (yaşından veya başka bir durumdan dolayı) veya uygun donör bulunamamışsa, donör bulunana kadar veya hayatlarının sonuna kadar bu cihaz uzun süreli bir şekilde kullanılabilmektedir.

Ventriküler Asist Cihazı Nasıl Çalışır?

Elektromanyetik güç ile çalışan bu cihaz batarya, merkezi rotor ve kanın akışını saplayacak borulardan oluşmaktadır. Rotorun içerisinde bulunan manyetik coillere elektrik akımının iletilmesiyle coillerin çevresinde bir manyetik alan oluşur ve bu manyetik alan yine rotorun içinde bulunan magnetleri harekete geçirir ve dönmeye başlarlar. Bu sayede kan hız kazanır ve kan sirkülasyonu devam eder.

Ventriküler Asist Cihazı Dizaynları

VAD iki tür tasarıma sahiptir; birisi tıpkı diyaliz cihazlarında olduğu gibi dışarıda bulunan bir cihaz vasıtası ile kanın dolaşımına yardımcı olan tasarım, diğeri ise kalp pili gibi implante edilebilir tasarımdır.

Fatma Altunkılıç

Referans:

https://cardiacsurgery.ucsf.edu/conditions–procedures/ventricular-assist-devices-(vad).aspx#:~:text=A%20ventricular%20assist%20device%20(VAD,as%20a%20healthy%20heart%20would.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ventricular_assist_device

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-kalp-cerrahisinde-sol-ventrikul-destek-cihazi-kullanim-endikasyonlari-69485.html

https://turkjanaesthesiolreanim.org/Content/files/sayilar/50/TARD_41_6_223_225.pdf

 

 

AboutAuthor