Doktorların Yardımcısı: Simülasyon Teknolojileri

The doctor using virtual reality headset to research

Günümüzde binlerce insanlar birçok hastalıktan veya kazadan dolayı ameliyata girmek durumunda kalıyor. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı değerlere baktığımız zaman sadece 2017 yılında 4.9 Milyon kişi ameliyat olmuş. Bu ameliyatların bir kısmı yüksek riskli iken bir kısmı ise düşük riskli ameliyatlardan oluşmaktadır. Peki, bu ameliyatların başarılı bir şekilde tamamlanması ne gibi faktörlere dayanmakta? Doktorun okuduğu okul, aldığı maaş, ameliyat yapılan hastanenin özel olması mı? Hayır, bunların hiçbiri…

Bir ameliyatın başarılı olmasındaki en önemli faktörler o ameliyatın önceden simüle edilebilmesi ve doktorun o alanda birçok ameliyat yapmış olmasıdır. Her alanda olduğu gibi doktorlar de bir ameliyata girmeden o ameliyatın bir planını yapar ve günümüz simülasyon teknolojileri sayesinde ameliyata girmeden o ameliyatı gerçekleştirebilirler. Sadece ameliyatlardan önce değil tıp eğitimi esnasında da anlatılan konuların pekişmesi ve pratik kazanılması için simülasyon çok önemlidir. Geçmişten günümüze kadar simülasyon için insan kadavraları kullanılmış olup, bu kadavraları saklamak ve muhafaza etmek oldukça maliyetli ve zor bir iştir. Saklamak ve Muhafaza etmenin dışında kadavra bulmak da zor hale gelmiştir. Peki, nedir bu simülasyon teknolojileri?

Simülasyon Teknolojileri

Simülasyon herhangi bir olayı gerçek hayatta yaşamadan önce sanal ortamda aynı durumun modelini oluşturarak deneyimlemeye verilen addır. Simülasyon teknolojileri iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar ileri teknoloji simülasyonlar ve düşük teknolojili simülasyonlar. Düşük teknolojili simülasyonlar genellike 3 boyutlu organ modelleri, plastik insan modelleri ve kadavralardan oluşmaktadır. VR/AR/MR (Virtual Reality/ Augumented Reality/Mixed Reality) ve Haptik teknolojilerinin gelişmesi ile ileri teknoloji simülasyonlar ortaya çıkmıştır ve kullanıcının yaşadığı simülasyon deneyiminin gerçeklik seviyesi artmıştır. Örneğin; CAE tarafından geliştirilen NeuroVR cihazı sayesinde nöroameliyatlar simule edilebilmektedir ve içerisinde bulunan eğitim başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar olan modüller sayesinde kullanıcının bu alanda yetenekleri artırmasına yardımcı olmaktadır.

Cihazın sahip olduğu VR lensler sayesinde gerçek ameliyat görüntüsüne çok yakın bir görüntüyü ve 2 adet haptik kol sayesinde de dokuların sertliği veya verecekleri tepkilerde simüle edilebilmekte ve bu sayede daha etkili bir eğitim sağlanabilmektedir. Özellikle içerisinde bulunan modülleri tamamladıkça size bir ilerleme raporu çıkarabilmekte ve nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında uyarılar yapabilmektedir.

Bir diğer örnek ise Voxel Men tarafından geliştirilen dental simülatördür. Cihazın sahip olduğu haptik kollar sayesinde normal hayatta diş üzerine uyguladığınız herhangi bir uygulamada hissedeceğiniz tepkilerin aynısını yaşama imkânı sağlamaktadır. İçerisinde bulunan modüller sayesinde dişleri ve yapılarını daha iyi anlamaya ve diş hekimliği öğrencilerinin daha çok pratik yapmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenciler cihazda bulunan ilerleme takip sistemi sayesinde ne kadar ilerlediklerini görebilme imkanına sahip olurlar. (https://www.youtube.com/watch?v=CB_vdW6K42o&t=2s)

Bunun gibi birçok simülasyon teknolojisi geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Kullanımı günümüzde yeni yaygınlaşmaya başlamakta olup ilerleyen zamanlarda bütün tıp fakültelerinde ve hastanelerde bu cihazları görebileceğiz. Bu sayede öğrenci arkadaşlarımız herhangi bir risk olmadan daha fazla pratik yapma ve tecrübe kazanma imkanına sahip olabileceklerdir.

 

Kaynak:

https://caehealthcare.com/surgical-simulation/neurovr/

https://www.voxel-man.com/simulators/dental/

https://ohsad.org/wp-content/uploads/2018/12/28310saglik-istatistikleri-yilligi-2017pdf.pdf

http://www.saglikteknoloji.com/saglik-hizmetlerinde-simulasyon-teknolojileri/

AboutAuthor