DİŞ HEKİMLİĞİNDE 3D PRINTER TEKNOLOJİSİ

Dentist examines a girl in the chair.

Bilim ve teknoloji, insanlığın kaderinde çeşitli şekillerde devrimler oluşturmuştur. Bilim ve mühendislik alanlarındaki bilgilerin tıp alanındaki bilgiler ile birleştirilmesi, yenilikçi sağlık hizmetleri için yeni kapılar açmıştır. Anatomik yapının kişiden kişiye bazı farklılıklar göstermesi, patolojik çeşitlilik, geleneksel görüntülemedeki hassasiyet eksikliği ve doğal olarak insan hataları sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmektedir. Bu teknoloji, sağlık hizmetlerinde kişiselleştirmeyi ele alan ideal bir çözümdür.

3D printer teknolojileri, kullanım alanı çok çeşitli olan ve sayısız sektöre devrimsel yenilikler katan teknolojilerden birisi olmuştur. Şüphesiz sağlık sektörü bu bağlamda en fazla fayda sağlanılan birimlerden biri olmuştur. Sağlıkta dijitalleşme ile birlikte diş hekimliğinde de kullanım alanı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle, teknoloji ve diş hekimliği özel bir rezonansa sahiptir. Bu bağlamda ‘Dijital Diş Hekimliği’ kavramı da hayatımıza girmiştir.

Günümüzde diş hekimlerinin kendi başlarına ağız içi tarama ve CAD tasarımı yapmaları, sonrasında da kendi 3D yazıcılarıyla veya çevrimiçi 3D baskı servisleri ile bu işlemi kolaylıkla yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu teknoloji, hassas anatomiyi görselleştirmeye, hastaya özel modellere ve cerrahi kılavuzların üretilmesini sağlar. Örneğin, diş protezinde doğruluk önemli bir rol oynar. Cerrahi kılavuzlar, dental implantların doğru konumlandırılması için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Cerrahi kılavuz: Üç boyutlu görüntüler üzerinden yapılan planlama, belirsizlik ve riskleri ortadan kaldırmaktadır. Geliştirilen cihazlar sayesinde, bilgisayarda yapılan oldukça hassas planlamaların cerrahi kılavuzları hazırlanabilmektedir.

Öte yandan hızla gelişen 3D baskı sürecini kullanan araştırma ve yenilik, tedavi yöntemleri eğitim-öğretimi de kapsamaktadır. Temel bir vakanın tedavi sonuçlarının görselleştirilmesi ve dahi 3D forma getirilmesi onun eğitim-öğretim sürecinde de kullanılabilmesi, klinik becerileri alanında büyük avantajlar sağlayarak diş hekimi adaylarının ileride karşılaşacakları komplikasyonları öngörmeleri sağlanacaktır. Bu bağlamda 3D printer teknolojileri diş hekimliğinde araştırma, klinik tedavi ve eğitimde ağız sağlığı hizmetlerini iyileştirmek için muazzam bir potansiyele sahiptir.

MUHLİS TALHA ÇİNİCİ

 

KAYNAKÇA

Dawood, A., Marti, B. M., Sauret-Jackson, V., & Darwood, A. (2015). 3D printing in dentistry. British dental journal, 219(11), 521-529.

https://www.attelia.com.tr/implant/cerrahi-guide-kilavuz-implant

Juneja, M., Thakur, N., Kumar, D., Gupta, A., Bajwa, B., & Jindal, P. (2018). Accuracy in dental surgical guide fabrication using different 3-D printing techniques. Additive Manufacturing, 22, 243-255.

Nesic, D., Schaefer, B. M., Sun, Y., Saulacic, N., & Sailer, I. (2020). 3D Printing approach in dentistry: The future for personalized oral soft tissue regeneration. Journal of clinical medicine, 9(7), 2238.

Oberoi, G., Nitsch, S., Edelmayer, M., Janjić, K., Müller, A. S., & Agis, H. (2018). 3D printing—encompassing the facets of dentistry. Frontiers in bioengineering and biotechnology, 6, 172.

Vasamsetty, P., Pss, T., Kukkala, D., Singamshetty, M., & Gajula, S. (2020). 3D printing in dentistry–Exploring the new horizons. Materials Today: Proceedings, 26, 838-841.

AboutAuthor