BT ÇEŞİTLERİ VE HASTALIK TEŞHİSİ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi görüntüleme teknikleri, organların veya bazı dokuların görüntülenmesinde kullanılan yöntem ve tekniklerdir. Her teknik farklı bir yapıyı farklı bir şekilde görüntülese de hepsi cerrahi işlemlere gerek kalmadan deri ve kemikler tarafından gizlenen iç yapıların görüntülenmesinin sonucu olarak hastalıkları teşhis ve tedaviyi amaçlamaktadır.

BT Nedir?

Bilgisayarlı tomografi (computed tomography-CT) radyolojide yeni bir çığır açmış kesitsel görüntüleme yöntemidir. BT tarayıcıları, vücudun içindeki farklı dokular tarafından X-ışını zayıflamalarını ölçmek için döner bir X-ışını tüpü ve portala yerleştirilmiş bir dizi dedektör kullanır. Farklı açılardan alınan iki boyutlu çoklu X-ışını ölçümleri daha sonra vücudun tomografik görüntülerini üç boyutlu görüntülere çevirmek için yeniden yapılandırma algoritmaları kullanılarak bir bilgisayarda işlenir. BT tarayıcısı yapısından ötürü her türlü eklem ve kemikle ilgili sorunları tespit etme özelliğine sahiptir. Buna ek olarak BT çok net bir şekilde tümör ve iç kanama gibi belirtileri gösterir. BT’nin vücudun değerlendirilmesi istenilen bölgeye bağlı olarak farklı çeşitleri vardır.

BT Anjiyografi

Bir hastanın kalp hastalığı riski değerlendirilmek istenildiğinde kullanılan ve anevrizma (tıkanıklık) gibi kan damarlarındaki hasarı tespit etmeyi amaçlayan yöntemdir. Bu taramayı gerçekleştirmek için kan damarlarına boya enjekte edilir ve damarların görüntüsü alınır.

BT Karın Taraması

Bağırsaklar, kolon, karaciğer, dalak ve apendiks gibi sindirim sistemi organlarının görüntülerini yakalamak için kullanılan yöntemdir. Bu yöntem sayesinde istenilen bölgedeki tümörler tespit edilebilir.

BT Kemik Taraması

Bu yöntem geleneksel röntgenin aksine tendonlar ve kaslar gibi kemiklerin yakınındaki yumuşak dokuların daha net bir resminin çekilmesini sağlar. BT kemik taraması ayrıca kemiklerdeki kanseri teşhis etmeye yardımcı olur.

BT Kafa Taraması

Beynin ve sinüsler gibi başın diğer alanlarının görüntülerini yakalayan yöntemdir. Bu yöntem sayesinde açıklanamayan baş ağrıları, beyin tümörleri veya felçleri teşhis edilir.

BT Göğüs/Akciğer Taraması

Akciğerlerin ayrıntılı görüntüleri sağlanabildiğinden dolayı akciğer kanseri, zatürre, tüberküloz veya akciğerlerde aşırı sıvı birikmesi gibi durumları teşhis etmede kullanılan yöntemdir.

BT Kardiyak Taraması

Aort, kalp kapakçıkları ve diğer atardamarlarla ilgili sorunları tespit etmek için kalbin taramasını yapan yöntemdir. Buna ek olarak koroner arter baypas greftleme gibi bir prosedürün sonuçlarını takip etmek için de kullanılır.

BT Boyun Taraması

Boyundaki, dildeki, ses tellerindeki veya üst solunum yollarındaki tümörleri veya kitleleri tespit ve teşhis etmek için kullanılan yöntemdir. Ayrıca bu tarama çeşidi tiroid bezindeki büyümeleri, anormallikleri veya karotis arteri ile ilgili sorunları tespit etmek için kullanılır.

Pelvik BT Taraması

Vücudun içinde kalça kemikleri arasındaki alanın fotoğraflarını çekmek için başvurulan yöntemdir. Erkek veya dişi üreme sistemleriyle ilgili sorunları teşhis etmeye veya mesane taşları gibi mesane sorunlarını tanımlamaya yardımcı olur.

BT Böbrek Taraması

Böbrekteki tümörlerin, apselerin ve taşların varlığını tespit etmede kullanılan BT çeşididir.

BT Omurga Taraması:

Kemikli omurga yapısının, kemikler arasındaki disklerin ve omurganın yumuşak dokusunun görüntülerini yakalamak için başvurulan yöntemdir. Omurganın BT taraması, bölgedeki yaralanmayı değerlendirmeye ve fıtıklaşmış diskleri teşhis etmeye yardımcı olur. Bazı durumlarda, osteoporozun bir sonucu olarak bölgedeki kemik kaybını ölçmek için spinal BT de kullanabilir.

Hüda HACIOĞLU

KAYNAKÇA

AboutAuthor