Aritmi Hastalığı ve Çeşitli Tedavi Yöntemleri

Kalp ritim bozukluğu (ARİTMİ), kalbin elektrik ileti sistemindeki bozukluklara bağlı olarak hızlanması, yavaşlaması veya düzensiz çalışmasına denir. Aritmi, kalp hastalığı olan kişilerde ortaya çıkarken, bazen de sağlıklı kişilerde de ortaya çıkabilir.

Belirtilerine baktığımızda; en belirgini kalp çarpıntısıdır. Fakat hastaların büyük bir kısmı; bayılma, baş dönmesi, çabuk yorulma, göz kararması gibi şikâyetlerle hastanelere başvururlar.

Aritmi hastalarının yaş aralıklarına baktığımızda ise her yaş aralığında görülebileceğini ama genç yaşlara göre ileriki yaşlarda sıklığının daha fazla olduğunu görüyoruz. Çukurova Üniversite’sinin yaptığı araştırmada da yeni doğan ünitesindeki 4465 hastanın 21’i (tüm hastaların %0.4’ü) aritmi tanısı almıştı. Bebeklerin 15’i (%71.4) erkek, altısı (%27.7) kız, ortalama gebelik yaşları 35.8±3.5 hafta (30-41) hafta idi. Doğum ağırlıkları 660-4200 (ortalama 2738±986) gr olan hasta dokuzu (%42.8) prematüre, 12’si (%57.1) ise matür idi. Sonuç olarak edinilen bilgilerle, yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalar da aritmi sıklığı oldukça az olduğunu görürüz.

Aritmi hastalığının tanımı için ise ilk olarak elektrokardiyografi (EKG) çekilir. Hasta çok sık bu belirtileri yaşıyor ise Holter İzlemi ile 24 saat,2 gün ya da 1 hafta süren bu incelemeyle hastalık izlenilebiliyor. Son olarak Efor Testi de yapılabilir. Bu test aritmiyle yaşanılabilecek olası kalp rahatsızlıklarını ortaya çıkarmak için yapılır.

Aritmi hastalığının tedavi yöntemlerine baktığımızda;

Elektriksel Tedaviler

İlaçlar yetmediğinde “kateter ablasyonu” denilen tedavi yöntemiyle de aritmi tedavi edilmektedir. Bu yöntem, kasık veya kol toplardamarı yoluyla kalp içine kateter ilerletilir. Kateterin kalbin neresinde olduğu X ışınları yardımıyla (floroskopi) izlenebilir. Kateterlerin ucu kayıt cihazına bağlanarak kalp içi EKG kayıtları alınır ve araştırma ile takikardi yapan odak bulunur. Daha sonra kateter yardımıyla radyofrekans enerjisi verilerek bu bölge tahrip edilir ve böylece sorumlu odak ortadan kaldırılır. Sorumlu odağı tahrip etmede çoğunlukla radyofrekans enerjisi kullanılır.

Nadiren dondurarak da bu bölge tahrip edilebilir (kriyoablasyon). Ablasyon sonrasında aritminin çeşidine göre antiaritmik ilaç veya ICD (şok veren kalp pilleri) takılması gerekli olabilir. Ablasyon işlemi kardiyologlar içinde bu işle ilgilenen (elektrofizyolog) doktorlar tarafında yapılır. Tecrübeli ellerde başarı şansı %90’ın üzerindedir.

İlaç

Aritmi hastalığı için kullanılan ilaçlara, antiaritmikler denir. Bu ilaçlarla ritim tamamen normale dönebilir. Fakat maalesef ki fazla kullanımı vücutta ciddi yan etkiler bırakabilir.

Cerrahi Tedavi

Son olarak, bazı ritim bozuklukları cerrahi yöntemle de tedavi edilir. Başka bir kalp rahatsızlığı ameliyatı olacak kişilere bu ritim bozukluğu tedavisi de uygulanabilir.

Merve LAÇİN

 

KAYNAKÇA

AboutAuthor